• Facebook
  • LinkedIn

เกี่ยวกับ Us

  • เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วชื่อ Qingzhou Xinze ขอบเขตธุรกิจได้ขยายออกไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากโครงกระดูกเรือนกระจกเรือนกระจกฟิล์มเรือนกระจกโพลีคาร์บอเนตและเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มไฮโดรโปนิกส์การปลูกพืชไร้ดิน NFT / DFT การปลูกพรุโคโคตั้งพื้นการลดลงและการไหล และถังดัตช์เติบโต JIanda Greenhouse ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และมุ่งเน้นธุรกิจหลักในการส่งออก


+86-17705368004